DIAGNOSTYKA

Freezer

Freezer jest szybko schładzającym środkiem do lokalizowania defektów w elementach elektronicznych, zimnych lutów i do schładzania termoczułych części w trakcie lutowania lub kalibracji.
Produkt nie zawiera freonów ani halogenowych pochodnych węglowodorów. Zamraża do -50 °C

  • pozwala łatwo zlokalizować defekty elementów elektronicznych
  • ułatwia usuwanie  gumy do żucia
  • nie zawiera rozpuszczalników chlorowych i wysoko lotnych
  • produkt niepalny

Karta charakterystyki

Leak Detector

Leak Detector jest bezpiecznym, niepalnym, bezzapachowym środkiem na bazie wody. Nie zawiera niebezpiecznych rozpuszczalników, silikonów lub olejów, jest bezpieczny w użyciu, pozwala wykryć wycieki gazów lub sprężonego powietrza nawet pod bardzo niskim ciśnieniem.

Leak Detector jest idealny do testów jakościowych, konserwacyjnych i bezpieczeństwa. Produkt jest żelem tiksotropowym, możliwym do użycia na powierzchniach pionowych i przewieszonych. 

  • zawór 360° umożliwia stosowanie do góry dnem
  • skuteczny również przy niskich ciśnieniach

Karta charakterystyki

Flaw Detector Cleaner

Flaw Detector Cleaner - pierwszy z produktów serii Flaw Detector - to zestaw trzech preparatów tworzących system do wykrywania i lokalizacji szczelin oraz pęknięć w spoinach lub korpusach metalowych.

Flaw Detector Cleaner
Efektywny rozpuszczalnik służący do przygotowania powierzchni poprzez dokładne jej oczyszczenie i odtłuszczenie.

Karta charakterystyki

Flaw Detector Developer

Flaw Detector to zestaw trzech preparatów tworzących system do wykrywania i lokalizacji szczelin oraz pęknięć w spoinach lub korpusach metalowych.


Flaw Detector
Developer

Środek w kolorze białym zawierający talk - silnie kontrastuje z czerwonym barwnikiem preparatu Penetrant jednocześnie 'wysysając' go ze szczelin -  pozwala precyzyjnie wyznaczyć miejsce i wielkość pęknięcia.

Karta charakterystyki

Flaw Detector Penetrant

Flaw Detector to zestaw trzech preparatów tworzących system do wykrywania i lokalizacji szczelin oraz pęknięć w spoinach lub korpusach metalowych.

Flaw Detector Penetrant
Mocny środek penetrujący w kolorze czerwonym wnikający w pęknięcia i uszkodzenia

Karta charakterystyki